Hľadaný výraz: Kol 1,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.

1

mail   print   facebook   twitter