Hľadaný výraz: Kol 1,16, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
16 Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest.

1

mail   print   facebook   twitter