Hľadaný výraz: Kaz 7,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Lebo ako práska tŕnie pod kotlom, tak vyznieva aj smiech pochábľa. Aj to je len márnosť.

1

mail   print   facebook   twitter