Hľadaný výraz: Kaz 7,17-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Nepočínaj si príliš zlostne, ani sa nezachovaj až veľmi pochabo! Veď prečo by si mal zomrieť nie na svoj čas? 18 Dobre je, keď sa budeš pevne držať prvého, ale ani od druhého neodťahuj ruku! Lebo kto sa bojí Boha, má úspech vo všetkom.

1

mail   print   facebook   twitter