Hľadaný výraz: Kaz 12,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ, všetko je iba márnosť. Okrem toho, že Kazateľ bol učencom, patrí (o ňom) dodať:

1

mail   print   facebook   twitter