Hľadaný výraz: Kaz 12,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia, poklesne ti aj vrzgot žarnova, a keď sa vstáva na (každý) hlások vtáčka, poutichujú všetky zvuky spevavé.

1

mail   print   facebook   twitter