Hľadaný výraz: Kaz 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 V deň, keď sa ti počnú strážcovia domu chvieť a zhrbia sa (kedysi) mocní mužovia, ustanú mlečky (v práci), keďže aj zredli, a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami.

1

mail   print   facebook   twitter