Hľadaný výraz: Kaz 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Kým sa ti nezatemní slnko a svetlo, mesiac i hviezdy a nevrátia sa ti mrákavy po daždi.

1

mail   print   facebook   twitter