Hľadaný výraz: Kaz 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť.

1

mail   print   facebook   twitter