Hľadaný výraz: Kaz 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Povedal som si v srdci: „Hľa, vzrástol som a zbohatol v múdrosti, moja myseľ videla mnoho múdrosti a vedomosti.“

1

mail   print   facebook   twitter