Hľadaný výraz: Jud 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Beda im, lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli.

1

mail   print   facebook   twitter