Hľadaný výraz: Joz 9,3-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Keď Gabaončania počuli, čo Jozue urobil s Jerichom a Haiom, 4 vymysleli aj oni lesť. Nabrali potravy, na osly naložili staré vrecia a staré, dopráskané a pozväzované vínne mechy; 5 na nohách mali starú, zaplátanú obuv a na sebe obnosené šaty; a všetok chlieb, ktorý si vzali na cestu, bol zoschnutý a rozdrobený. 6 Tak prišli k Jozuemu do tábora v Galgale a vraveli jemu i Izraelitom: „Došli sme z ďalekej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu!“

1

mail   print   facebook   twitter