Hľadaný výraz: Joz 8,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 V Hai a v Beteli nezostal ani jeden muž, ktorý by nebol vytiahol proti Izraelovi. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izraelitov.

1

mail   print   facebook   twitter