Hľadaný výraz: Joz 7,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Jozue vyslal niekoľko mužov z Jericha do Haia pri Bethavene, východne od Betela, a vravel im: „Choďte ta hore a preskúmajte kraj!“ Mužovia vystúpili a preskúmali Hai.

1

mail   print   facebook   twitter