Hľadaný výraz: Joz 7,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Izrael zhrešil. Porušili moju zmluvu, ktorou som ich zaviazal: vzali niečo z prekliateho. Veď nielenže kradli, ale to aj ukryli a zaradili medzi svoje veci.

1

mail   print   facebook   twitter