Hľadaný výraz: Joz 7,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Izraelovi synovia sa prehrešili vierolomnosťou proti kliatbe. Achan totiž, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zerachovho z Júdovho kmeňa, vzal niečo z prekliateho. Preto vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelovým synom.

1

mail   print   facebook   twitter