Hľadaný výraz: Joz 5,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A Pán povedal Jozuemu: „Dnes som odňal od vás egyptskú potupu.“ Preto sa to miesto nazýva Galgala až dodnes.

1

mail   print   facebook   twitter