Hľadaný výraz: Joz 5,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Keď obrezali všetok ľud, zostali na tom istom táborišti, až kým sa nevyhojili.

1

mail   print   facebook   twitter