Hľadaný výraz: Joz 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Zatiaľ, čo Izraelovi synovia táborili v Galgale, slávili na štrnásty deň (prvého) mesiaca, podvečer, na Jerišských stepiach Veľkú noc.

1

mail   print   facebook   twitter