Hľadaný výraz: Joz 24,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A Jozue zapísal tieto slová do knihy Božieho zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod terebintom, ktorý bol na mieste zasvätenom Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter