Hľadaný výraz: Joz 24,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 V ten deň uzavrel Jozue s ľudom zmluvu a dal mu zákon a právo v Sicheme.

1

mail   print   facebook   twitter