Hľadaný výraz: Joz 24,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a usadili ste sa v nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali, a jete z nich.

1

mail   print   facebook   twitter