Hľadaný výraz: Joz 24,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A poslal som pred vami sršne, ktoré ich pred vami vypudili: dvoch amorejských kráľov; teda nie svojím mečom alebo svojím lukom (si ich premohol).

1

mail   print   facebook   twitter