Hľadaný výraz: Joz 23,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.

1

mail   print   facebook   twitter