Hľadaný výraz: Joz 23,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 potom vedzte, že Pán, váš Boh, už nikdy nevyženie tieto národy pred vami. Ba čo viac, stanú sa vám osídlom a pascou, korbáčom na vaše boky a tŕním vo vašich očiach, až vymiznete z tej krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán, váš Boh.

1

mail   print   facebook   twitter