Hľadaný výraz: Joz 23,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Jeden z vás prenasleduje tisíc, lebo to Pán, váš Boh, bojuje za vás, ako vám sľúbil.

1

mail   print   facebook   twitter