Hľadaný výraz: Joz 20,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vyznačili teda Kedes v Galilei na Neftaliho pohorí, Sichem na Efraimskom pohorí a Karjat-Arbe, to je Hebron, na Júdskom pohorí.

1

mail   print   facebook   twitter