Hľadaný výraz: Joz 20,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán povedal Jozuemu: „Povedz Izraelovým synom:

1

mail   print   facebook   twitter