Hľadaný výraz: Joz 2,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Oni odišli a šli na vrchy. Tam zostali tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali po všetkých cestách, ale nenašli ich.

1

mail   print   facebook   twitter