Hľadaný výraz: Joz 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o múr, bývala totiž v mestskom múre.

1

mail   print   facebook   twitter