Hľadaný výraz: Joz 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nunov syn Jozue vyslal tajne zo Setim na výzvedy dvoch mužov a prikázal im: „Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho!“ Nato odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať.

1

mail   print   facebook   twitter