Hľadaný výraz: Joz 19,40-48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov. 41 Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42 Selebin, Ajalon, Jetela, 43 Elon, Temna, Akron, 44 Elteke, Gebeton, Balát, 45 Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46 Mejarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe. 47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana. 48 To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter