Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 … Kated, Nálol, Semeron, Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami. 16 To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter