Hľadaný výraz: Joz 19,1-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov. 2 V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe), Molada, 3 Hasersual, Bala, Asem, 4 Eltolad, Betul, Harma, 5 Sikeleg, Bet-Marchabot, Hasersusa, 6 Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami. 7 Ain-Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami. 8 Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Ramu na juhu. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu.

1

mail   print   facebook   twitter