Hľadaný výraz: Joz 17,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Lósom bol pridelený podiel aj Manassesovmu kmeňu. On bol totiž Jozefov prvorodený. Machir, Manassesov prvorodený, Galaádov otec - pretože bol bojovníkom - dostal Galaád a Bášan.

1

mail   print   facebook   twitter