Hľadaný výraz: Joz 16,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manassesových synov: všetky mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter