Hľadaný výraz: Joz 16,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ale Kanaánčanov, ktorí bývali v Gazere, nevypudili. A tak bývajú Kanaánčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní.

1

mail   print   facebook   twitter