Hľadaný výraz: Joz 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jozefovcom pripadlo lósom (územie), ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od jerišských vôd. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie.

1

mail   print   facebook   twitter