Hľadaný výraz: Joz 14,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 V ten deň Mojžiš prisahal: »Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tvojím i tvojich synov, lebo si dôsledne šiel za Pánom, svojím Bohom!«

1

mail   print   facebook   twitter