Hľadaný výraz: Joz 13,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 toto územie: od Manaima celý Bášan, celé kráľovstvo bášanského kráľa Oga, všetky Jairove dediny, ktoré sú v Bášane, šesťdesiat miest.

1

mail   print   facebook   twitter