Hľadaný výraz: Joz 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy.

1

mail   print   facebook   twitter