Hľadaný výraz: Joz 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

1

mail   print   facebook   twitter