Hľadaný výraz: Joz 11,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A Pán ich dal do ruky Izraela. Porazili ich a prenasledovali až po Veľký Sidon, až po Maserefot Majím a až po Bikeat Masfa na východe. Bili ich, kým nezostal z nich ani jediný.

1

mail   print   facebook   twitter