Hľadaný výraz: Joz 11,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Všetci títo králi sa spojili, potom sa pohli a rozostavili sa pri Meromskom jazere, aby bojovali s Izraelom.

1

mail   print   facebook   twitter