Hľadaný výraz: Joz 11,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 ďalej kráľom, ktorí sídlili na severe na vrchovine, na rovine južne od Kenerota, v nížine a na Dorskom pohorí pri mori,

1

mail   print   facebook   twitter