Hľadaný výraz: Joz 10,40-43, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Tak Jozue dobyl celú krajinu: vrchovinu a Negeb, nížinu a svahy, aj so všetkými ich kráľmi. Ani jediného nenechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal Pán, Izraelov Boh. 41 Jozue si ich podmanil od Kadešbarny až po Gazu, ďalej celú krajinu Gosen až po Gabaon. 42 A všetkých tých kráľov a ich územia zaujal Jozue na jeden raz, lebo Pán, Izraelov Boh, bojoval za Izrael. 43 Potom sa Jozue vrátil a s ním celý Izrael do galgalského tábora.

1

mail   print   facebook   twitter