Hľadaný výraz: Joz 10,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 všetok ľud sa pokojne vrátil k Jozuemu do Makedy (do tábora), lebo už nik ani len nevrkol proti Izraelovým synom.

1

mail   print   facebook   twitter