Hľadaný výraz: Joz 10,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 a Pán ich uviedol do zmätku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu a bili ich až do Azeky a až do Makedy.

1

mail   print   facebook   twitter