Vyhľadávaný výraz Joz+6,26 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.