Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 V onen čas se Jozue zapřisáhl: "Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány."

1

mail   print   facebook   twitter